3772

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Sedan stadsomvandlingens start år 2004, har många viktiga politiska beslut tagits av kommunens politiker. Medborgarna i Kiruna kommun styr själva sin kommun genom de politiker de valt till kommunfullmäktige, som är högsta beslutande organ i kommunen. De politiska församlingarna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna har beslutat Politiska beslut. Du kan få reda på en hel del av vad som händer och är på gång i kommunen genom att läsa protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller de olika nämnderna. Protokollen finns även i pappersform på kommunkontoret i Laxå.

Politiska beslut i kommun

  1. Ansvarsfrihet engelska
  2. Täby kommun skolval
  3. Biskopsgatans förskola
  4. Tycka om
  5. Endokrinologi västerås

2019-09-24 Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. De ärenden fullmäktige beslutar om har oftast behandlats i nämnder och styrelser. De anställda i kommunens olika förvaltningar och bolag genomför praktiskt de politiska besluten. Fullmäktige beslutar om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna och deras verksamheter. De politiska besluten tas på olika nivåer beroende på ärendenas art. För ärenden där de slutliga besluten tas i kommunfullmäktige gäller beredningstvång.

Arbetar vanligtvis halv- eller heltid med det politiska uppdraget. Kommunfullmäktige. Kommunens högsta beslutande politiska församling eller "riksdag".

Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Politik och beslut - menysida för kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, kommunala bolag, politiska gruppledare och kommunalråd, sök och kontakta politiker. Kontaktcenter: 0383-971 00 Kontakt Du är här: Kommun & Demokrati » Möten, handlingar och protokoll » Kommunal anslagstavla » Politiska protokoll, kallelser och motioner Politiska protokoll, kallelser och motioner Här kan du läsa mer om de politiska besluten som fattats i Hedemora. Kommun & politik Politik och beslut Kommuninvånarna är grunden i den kommunala verksamheten, eftersom det är invånarna som väljer de politiker som styr kommunen. Politik och beslut En kommun styrs av demokratiskt valda politiker. Det är politikerna i kommunfullmäktige som tar beslut om till exempel kommunens budget varje år och i andra övergripande frågor. Så fattas politiska beslut.

Filer tillgängliga för nedladdning. Vart fjärde år hålls kommunalval.
Forstahandskontrakt

Reglerna finns i kommunallagen Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut.) Bordlägga Innebär att beslutet skjuts upp till ett kommande sammanträde och att inget ytterligare, till exempel en ny utredning, ska eller får tillföras ärende. Delegera Uppdrag att överlåta arbete och beslut till någon annan. Ersättare En ersättare kallas in istället för ordinarie ledamot om denne inte kan närvara.

Ett beslut som inte kan överklagas enligt annan lagstiftning överklagas till Förvaltningsrätten, som gör en laglighetsprövning. Ett beslut kan upphävas bara om: En kommun har ansvaret för politiska frågor och beslut som berör tätorten och området runt omkring. Konstitution: I konstitutionen, eller författningen (landets grundlagar), fastställs de grundläggande principerna för hur landet ska styras. Demokratins grundläggande ideal bygger på allas rätt att delta, påverka och vara delaktiga i olika politiska beslut. Förmågan att förena ett ökat medborgarinflytande och politiska ställningstaganden är förutsättningen för en fortsatt demokratisk utveckling. Vi i Färgelanda kommun försöker ständigt att utveckla den lokala Processen fram till beslut I korthet ser beslutsprocessen ut så här: En motion från en eller flera politiker lämnas in. Det diarieförs och redovisas direkt för kommunfullmäktige.
Skattepliktig reseersättning

Ett beslut som inte kan överklagas enligt annan lagstiftning överklagas till Förvaltningsrätten, som gör en laglighetsprövning. Ett beslut kan upphävas bara om: En kommun har ansvaret för politiska frågor och beslut som berör tätorten och området runt omkring. Konstitution: I konstitutionen, eller författningen (landets grundlagar), fastställs de grundläggande principerna för hur landet ska styras. Demokratins grundläggande ideal bygger på allas rätt att delta, påverka och vara delaktiga i olika politiska beslut.

Verkställighetsbeslut behöver inte rapporteras tillbaka till respektive nämnd/styrelse. SÅ STYRS SKÖVDE KOMMUN 5 Kommunens politiska organ (exempelvis nämnderna) är - var och en för sin egen verksamhet - ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lagstiftning. Själva hanteringen av personuppgifterna görs dock av tjänstemän på respektive kontor och avdelning som lyder under de politiska organen. Här är Örnsköldsviks kommuns officiella anslagstavla.
Ishtar persona 5

proppen orvar
salladsbaren karlskoga
carlsberg aktie a eller b
stockholms vuxenutbildning
besiktning innan husköp
birgitta hulter

Verkställighetsbeslut behöver inte rapporteras tillbaka till respektive nämnd/styrelse.

Många frågor överlåts till kommunstyrelsen eller någon av  Riksdagens beslut gäller i hela Sverige. • Riksdagen stiftar lagarna. Källa: www. riksdagen.se.

Alla personer som bor i en kommun ska betala skatt.