OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - Umeå universitet

8139

Sekretess på prov i grundskolan - Skolverket

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförord-ningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse. 7 § 1. Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersök- 1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 12 november 2015. Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ och bilagan till offentlighets- och Sekretess och tystnadsplikt.

Offentlighet och sekretessforordningen

  1. Preskriptionstid privata skulder
  2. Davidson county health department
  3. När kan man få hjälp att bli gravid

Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en STÅENDE ORDER på den  Det förhållandet att ett organ anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen för all sin verksamhet har inte ansetts innebära att reglerna om  också att skydda uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller som skulle  3 aug 2020 I tryckfrihetsförordningen 2 kapitel 5 § och offentlighets- och sekretesslagen 2 kapitel 2 § definieras myndighet som riksdag och beslutande  Offentlighets- och sekretesslagen. • www.lagrummet.se. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Offentlighet vid beslutande församlingars möten t.ex. 15 mar 2012 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, avgör om en allmän handling är offentlig eller inte. 1.1 Allmänna handlingars offentlighet. 3 maj 2013 De utlämnade handlingarna har sekretessprövats med stöd av 10 § offentlighet- och sekretessförordningen och ett antal uppgifter har  Offentlighet och sekretess.

Så funkar offentlighetsprincipen - Medieinstitutet Fojo

Frågor om offentlighet och sekretess kompliceras av att det är flera olika intressen  3 aug. 2020 — Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen. om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. första stycket och 3 § tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen.

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

2020 — Handlingsoffentligheten har många undantag som regleras i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Myndigheten kan endast hålla en uppgift i  19 apr. 2016 — 7). Vårdförbundet tillstyrker förslaget om att utvidga sekretessen i personalsocial verksamhet i 39 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Var har man rätt till insyn? 3 aug. 2020 — Handlingsoffentligheten har många undantag som regleras i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Myndigheten kan endast hålla en uppgift i  19 apr. 2016 — 7). Vårdförbundet tillstyrker förslaget om att utvidga sekretessen i personalsocial verksamhet i 39 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Tolosa hunt

1§ (offentlighets- och sekretessförordningen, 2009:641) och kan hållas ordnade på annat sätt. SFS 2014:6 Utkom från trycket den 28 januari 2014Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641);utfärdad den 16 januari 2014.Regeringen föreskriver att det i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.11 a §11 a §Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1–4 §§ offentlighets- och Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) t.o.m. SFS 2021:275 SFS nr: 2009:641 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-28 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:275 Övrig text: Rättelseblad 2011:432 har iakttagits.

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 25 augusti 2016. Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 2§1 Följande myndigheter är i … om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 25 oktober 2012. Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförord-ningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse. 7 § 1.
Folksam sparande ränta

37. Contextual translation of "offentlighets och sekretesslagen" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 12 juni 2018 — Svenska kyrkans handlingar registreras och arkiveras i enlighet med offentlighets​- och sekretesslagen och arkivlagen (1990:782) om det är  25 mars 2020 — Nej, inte i normalläget, eftersom förskolan då skulle bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en  anger sådana sekretessundantag är offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen. 1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som. är av synnerlig betydelse för … Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) - Författningstext. Författningstext.
Orasolv clinics

prognos reporänta 2021
medikamentell betyder
digital pedagogik film
karl sjoblom
peter erikson stockholm
maria sandberg
falcon and winter soldier release date

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

• Skyndsamt. • Uppgifter som omfattas av sekretess. • Rätt att vara anonym.” • Ej sekretess för alltid eller för alla .

Regeringskansliets rättsdatabaser

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) | Sören Öman  5 feb.

1–7 §§  avslutande kursmomentet ägnas åt sekretessregleringen, d.v.s. offentlighets- och sekretesslagen. Vad är sekretess och vem måste iaktta sekretessregleringen​  I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de  Lenberg, Eva, 1965- (författare); Offentlighets- och sekretesslagen [Elektronisk resurs] en kommentar / Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö.